นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 ปีการศึกษา 2562

โพสต์10 มี.ค. 2563 10:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 10:49 ]
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4 และ 5

ลิงค์สำหรับการแชร์