นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 : ร.ร.บ้านสำราญ

โพสต์11 มี.ค. 2563 04:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 05:02 ]
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านสำราญ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 ร.ร.บ้านสำราญ

ลิงค์สำหรับการแชร์