นิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT : National Test)

โพสต์5 มี.ค. 2563 10:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 10:03 ]
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์สอบออกไปส่งแบบทดสอบ และเอกสารการสอบไปยังศูนย์ประสานสอบประจำอำเภอเพื่อแจกจ่ายให้กับสนามสอบแต่ละเครือข่าย พร้อมกับนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT : National Test) ณ สนามสอบแต่ละเครือข่ายโรงเรียนและอำเภอที่รับผิดชอบ


นิเทศสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์