นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.ดอนแดงเจริญทอง

โพสต์26 มิ.ย. 2562 08:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 08:12 ]
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การประเมินออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรม 29 ประการในรอบ 9 เดือน การยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 และการคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยศึกษานิเทศก์รับผิดชอบเครือข่ายในอำเภอต่างๆ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

ลิงค์สำหรับการแชร์