นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์20 มิ.ย. 2562 10:28โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2562 10:28 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอต่าง ๆ และนำผลการนิเทศมาสะท้อนผลในที่ประชุมต่อไป ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร และโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.สุนทรวิจิตร

นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านนาหัวบ่อ

ลิงค์สำหรับการแชร์