นิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2562 10:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 10:14 ]
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การเข้าประเมินตนเองโรงเรียนวิถีถุทธ 29 ประการ ในรอบ 9 เดือน ของโรงเรียน และการสมัครลงทะเบียน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม และโรงเรียนบ้านดอนยานาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนิเทศติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา : ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม ร.ร. บ้านดอนยานาง