นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม : รร.บ้านสุขเกษม อ.เมืองนครพนม

โพสต์23 มี.ค. 2560 06:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2560 06:16 ]
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม  ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะและการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะของโรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม โดยการนิเทศติดตามร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึก อาจารย์อธิราชย์ นันขันตี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์อภิรดี แข้โส อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน : ผอ.สว่าง บันหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านสุขเกษม ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี 

นิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม : รร.บ้านสุขเกษม อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments