นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์17 มิ.ย. 2561 09:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2561 09:56 ]
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา RT (Roving Team) เขตตรวจราชการที่ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับคำชี้แนะ คำแนะนำ จาก EMS ทีมเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 และออกนิเทศ ติดตาม ร่วมกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ของโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 อ.คำป่าหลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาคบ่าย โดยช่วงเช้าพิธีเปิดโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เดินทางมาให้การต้อนรับ EMS และ RT โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทีม RT จาก สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11 ของ สพป.มุกดาหาร โดยในภาคเช้านนิเทศ ติดตาม โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา โดยมี นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศฯ  และภาคบ่าย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

RT พบ EMS & นิเทศ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์