นิเทศติดตามการจัดอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

โพสต์26 เม.ย. 2562 06:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 06:05 ]
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ของ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีครูที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน

อบรมครูประถมศึกษาตอนปลาย โครงการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล

ลิงค์สำหรับการแชร์