นิเทศติดตามการจัดเตรียมสถานที่ "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน"

โพสต์23 มิ.ย. 2559 08:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:25 ]
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง  อำเภอเมืองนครพนม  นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 มอบหมายให้  นางรินทิพย์  วารี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และกิจกรรมห้องสมุด  ออกนิเทศ  ติดตามการจัดเตรียมสถานที่  "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน"  เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของสถานที่  ลำดับพิธีการต่างๆ  ใน  "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน"  ของกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  โดยนายผดุงศักดิ์  พ่อบุตรดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง  รายงานความคืบหน้าในการเตรียมงาน  พานำชม  พร้อมกับรับข้อเสนอแนะจากคณะศึกษานิเทศก์เพื่อความสมบูรณ์ในการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันดังกล่าว

นิเทศติดตามการจัดเตรียมสถานที่ "พิธีส่งมอบห้องสมุด" รร.บ้านคำสว่าง

ลิงค์สำหรับการแชร์