นิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย

โพสต์17 ก.พ. 2564 16:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 16:34 ]
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการจัดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนยานาง และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 โรงเรียน และคณะครูทั้งสองโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.บ้านดอนยานาง

นิเทศการทดสอบออนไลน์ Pre NT ครั้งที่ 6/2563 : ร.ร.สุนทรวิจิตร ‎(บำรุงวิทยา)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์