นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

โพสต์12 ม.ค. 2564 05:27โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 09:02 ]
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ เครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ ร.ร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ร.ร.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ร.ร.บ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) ร.ร.บ้านหนองดินแดง ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน และ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง เครือข่ายคำเตย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้ความร่วมมือให้การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯ COVID-19 ระลอกใหม่ : 12 ม.ค.’64

ลิงค์สำหรับการแชร์