นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 ม.ค. 2564 07:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 09:00 ]
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบออนไลน์ Pre O-NET/NT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ เครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม  ร.ร.บ้านนาทราย และ ร.ร.บ้านดอนยานาง เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทั้ง ๓ โรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้นิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ : 13 มกราคม 2021

ลิงค์สำหรับการแชร์