นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายคำเตย

โพสต์26 พ.ย. 2562 05:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 06:39 ]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ เครือข่ายคำเตย

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านคำเตย ‎(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)‎ เครือข่ายคำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์