นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ธ.ค. 2562 01:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 01:48 ]
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีประเด็นในนิเทศแบบบูรณาการ ดังนี้ 1) สภาพโดยทั่วๆไป สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน และห้องเรียน 2)การน้ำเข้านักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ RT 3) การทำโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ 4) การเตรียมตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET 5) การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 6) การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเฉพาะโปรแกรม Thai school Lunch และ 7) การนิเทศชั้นเรียน โดยมี นายขวัญประชา อินธิโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนยานางที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี ณ โรงเรียนบ้านดอนยานาง เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นิเทศบูรณาการ ร.ร.บ้านดอนยานาง

ลิงค์สำหรับการแชร์