นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ย. 2562 18:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:49 ]
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านหนองดินแดง และโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศ ร.ร.บ้านหนองดินแดง

นิเทศ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

ลิงค์สำหรับการแชร์