นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ย. 2562 18:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2562 20:44 ]
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น และโรงเรียนบ้านนาทราย เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม

นิเทศ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม อ.เมืองนครพนม

นิเทศติดตาม ร.ร.บ้านนามูลฮี้น

นิเทศติดตาม ร.ร.บ้านนาทราย อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์