นิเทศ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร.ร.บ้านโสกแมว : เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด อ.ธาตุพนม

โพสต์19 ม.ค. 2561 08:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 08:48 ]
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 07.00 - 16.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ออกนิเทศ กำกับการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ตามอำเภอต่าง ๆ จำนวน 6 อำเภอ 25 เครือข่าย ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ในโรงเรียนสังกัดอำเภอธาตุพนม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ประกอบด้วย ร.ร.อุ่มเหม้าวิทยาคาร และ ร.ร.บ้านชาตพิพัฒนาสันติสุข และ สนามสอบโรงเรียนบ้านโสกแมว ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโสกแมว และ ร.ร.บ้านดอนสวรรค์ เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด อำเภอธาตุพนม ซึ่งการดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบสามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้วยความเรียบร้อย

นิเทศ Pre O-NET สนามสอบ ร.ร.บ้านโสกแมว : เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด

ลิงค์สำหรับการแชร์