นิเทศผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์18 พ.ย. 2558 19:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:48 ]
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ออกนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในการนิเทศครั้งนี้ได้ให้คำปรึกษา  เสนอแนะ และเพิ่มเติมสิ่งที่โรงเรียนควรดำเนินการในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทำให้การนิเทศติดตามครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี  พร้อมนี้ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ของ นางสาวประไพวัลย์  แสนเมือง  จากตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ด้วย
นิเทศลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร.ร.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์