นิเทศผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์10 ต.ค. 2558 00:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:52 ]
วันที่ 1-9 ตุลาคม พ.ศ.2558 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นพ.1 ออกนิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV : Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 8 โรงเรียน (จาก 12 โรงเรียน) สังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา ได้แก่  ร.ร.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ รร.บ้านวังยาง ร.ร.บ้านหนองนางด่อน ร.ร.บ้านสามแยกหัวภูธร ร.ร.บ้านนาขามส้มป่อย ร.ร.บ้านหนองบึง ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา และ ร.ร.บ้านหนองแคน  ซึ่งในการนิเทศ กำกับ ติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี
 

นิเทศผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ‎(DLTV)‎ เครือข่ายวังยางพัฒนา