นิเทศ แนะนำ เพื่อเตรียมรับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11

โพสต์1 มี.ค. 2560 15:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 15:07 ]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)  ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่จะเข้ารับการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยในการนิเทศติดตามช่วยเหลือครั้งนี้ ได้แนะนำผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ และแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบ ที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ประเมินได้พิจารณา ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา : นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม นายอาทิตย์ ชูรีรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม นำโดย นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ที่เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ เติมเต็ม เพื่อการประเมินคัดเลือกต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในระดับศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 ในครั้งนี้ 
    ขอบคุณภาพ : Facebook ของ Pu Siri

นิเทศ แนะนำ เพื่อรับการประเมิน รร.ต้นแบบ DLIT ระดับศูนย์ฯ ภูมิภาค 11


ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments