นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 1

โพสต์28 ก.ค. 2559 02:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:16 ]
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมไทยเวียดนาม อำเภอเมืองนครพนม คณะศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คือ  อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม และ อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร ออกนิเทศติดตามการออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการนิเทศ จำนวน 8 คน เข้ารับการนิเทศ พร้อมนำคำแนะนำ ข้อชี้แนะเพื่อลงสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูสังคม ครั้งที่ 1