นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โพสต์8 มี.ค. 2560 09:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 09:44 ]
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. 
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว พร้อมด้วย นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งที่ 85/2560 สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ประสาน และตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของสนามสอบ รร.บ้านยอดชาดวิทยา เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง สนามสอบ รร.ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ อ.นาแก และสนามสอบ รร.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ อ.นาแก ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นิเทศสนามสอบ NT :2559 @รร.บ้านยอดชาดวิทยา เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง

นิเทศสนามสอบ NT : 2559 @ รร.ไทยรัฐวิทยา 50 ‎(บ้านคำพี้)‎ อ.นาแก

นิเทศสนามสอบ NT : 2559 @ รร.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments