นิเทศ กำกับ ติดตาม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT : National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มี.ค. 2562 09:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2562 09:49 ]
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังสนามสอบ พร้อมกับนิเทศ กำกับ ติดตาม การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT : National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ใน 6 อำเภอ

นิเทศ กำกับ ติดตามการทดสอบ NT ‎(National Test)‎ นักเรียน ป.3 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์