นิเทศ กำกับ ติดตาม การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

โพสต์2 มี.ค. 2560 09:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 09:40 ]
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีคำสั่งให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 ,5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในอำเภอ/เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ อำเภอนาแก เครือข่ายวังยางพัฒนา อำเภอวังยาง เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งการดำเนินการจัดสอบในแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามตารางสอบกลาง และดำเนินการด้วยความเรียบร้อย
Comments