นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 มี.ค. 2561 09:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 09:47 ]
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกรับ-ส่งแบบประเมินฯ และนืเทศ กำกำบ ติดตามการประเมินวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบย่อยของแต่ละอำเภอ และสนามสอบในเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละสนามสอบดำเนินการดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และโปร่งใส 
 

นิเทศ กำกับ ติดตาม สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์