นิเทศกำกับ ติดตาม การประเมินทดสอบความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 มี.ค. 2561 00:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2561 00:09 ]
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกส่งข้อสอบ และนิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินทดสอบความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบใน 6 อำเภอ ซึ่งการดำเนินการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ


นิเทศกำกับติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านนร.ป1 : ปีการศึกษา 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์