นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายศุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วยนางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพรชัย สุวรรณบำรุง นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นายสมประสงค์ แก้วระดี และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่โดนสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง พร้อมนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 


ลิงค์สำหรับการแชร์
        นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
Comments