นิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

โพสต์23 ก.พ. 2560 09:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 23:57 ]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สั่งให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในแต่ละสนามสอบ ในการนี้ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ กำกับติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ อำเภอนาแก โรงเรียนบ้านดอนเหลืองทองวิทยา  และโรงเรียนบ้านดอนโทน เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ อำเภอนาแก โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน และโรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม การประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นดังกล่าวของแต่ละสนามสอบได้ปฏิบัติตามคู่มือของแบบทดสอบ คำสั่งฯ และหนังสือราชการแจ้ง 
ภาพ/ข่าว : นายสุริยา สาแก้ว และ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ นร.ป.1 และ 2


ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments