นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ก.พ. 2561 08:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 08:25 ]
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ทุกโรงเรียนที่เป็นสนามสอบสามารถบริหารจัดการและดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

นิเทศ กำกับ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์