นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์19 ม.ค. 2561 08:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 08:31 ]
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 เวลา 07.00 - 16.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ตามอำเภอต่าง ๆ จำนวน 6 อำเภอ 25 เครือข่าย ในการนี้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ในโรงเรียนสังกัดอำเภอธาตุพนม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร สนามสอบโรงเรียนบ้านธาตุน้อยสีบุญเรือง สนามสอบโรงเรียนวัดพระธาตุพนม เครือข่ายพระธาตุพนม และสนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบสามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้วยความเรียบร้อย

นิเทศ Pre O-NET ร.ร.วัดพระธาตุพนม : เครือข่ายพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม

นิเทศ Pre O-NET ร.ร.บ้านน้ำก่ำ ‎(ล้ำประชาอุปถัมภ์)‎ : เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

นิเทศ Pre O-NET ร.ร.บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง : เครือข่ายพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม

นิเทศ Pre O-NET ร.ร.บ้านนาแกบึงเหล็ก : เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร อ.ธาตุพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์