นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์21 พ.ค. 2563 11:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 11:08 ]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินลการจัดการศึกษา ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบทั้ง 25 เครือข่ายใน 6 อำเภอ เพื่อสำรวจความพร้อมในการเข้าถึงการรับชมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี กล่องทีวีดิจิตัล คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยวันนี้คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนยานาง โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม และโรงเรียนบ้านนาทราย เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน นายขวัญประชา อินธิโคตร นายอนันต์ ภูมิลา นายพลซื่อ สลางสิงห์ และคณะครูทั้งสามโรงเรียนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และร่วมลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามฯ ในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านดอนยานาง : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม : 21 พ.ค. 2563

นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ร.ร.บ้านนาทราย : 21 พ.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์