งานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ "OBEC AWARDS"

โพสต์5 ต.ค. 2560 19:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2560 19:48 ]
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ "OBEC AWARDS" ร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาต้นแบบ/แบบอย่าง/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร และคัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา และลูกจ้าง เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS สพฐ. ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 

งานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

ลิงค์สำหรับการแชร์         
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง