งานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ

โพสต์18 ก.ย. 2561 11:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 11:00 ]
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพ วรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ ท่านรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษารมต.,นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท,นางพวงผกา แสงเงิน ผอ.ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กทม. ในการเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการ : การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดย ท่านรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของ สพป.นครพนม เขต 1 ขอขอบคุณทุกโรงเรียน ทุกเครือข่าย ที่ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ

ลิงค์สำหรับการแชร์