งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับการย้าย ผอ.เขตฯ ภายใต้ชื่อ "ไปมุกเราชื่นชม มานครพนมเราชื่นใจ"

โพสต์16 พ.ย. 2558 05:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:49 ]
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 จัดงานงานเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับการย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้ชื่องาน "ไปมุกเราชื่นชม  มานครพนมเราชื่นใจ"  โดยจัดงานเลี้ยงส่ง  นายมารุต  อุปนิสากร  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และงานเลี้ยงรับ นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  โดยในการจัดงานครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนม  บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ผู้บริหารโรงเรียนจากเครือข่ายทุกเครือข่ายพร้อมใจกันมาเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับอย่างอบอุ่นและอุ่นหนาฝาคั่ง

งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับ ผอ.สพป. ภายใต้ชื่องาน "ไปมุกเราชื่นชม มานครพนมเราชื่นใจ"