พิธีเชิดชูเกียรติ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัย สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561

โพสต์26 ก.ย. 2561 06:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 06:54 ]
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัย สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561 จำนวน 175 คน ในการนี้ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยพี่น้องศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561   เปิด ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์         
Comments