ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : โรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์20 ธ.ค. 2562 03:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2562 03:13 ]
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : โรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดย ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง พร้อมด้วยครูต๋อย : นางสาวพันทิพา ทองมี และคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุฏุล โรงเรียนบ้านนาเลียง อำเภอนาแก และโรงเรียนหนองผักแวนโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ลิงค์สำหรับการแชร์