LD Smart Camp นครพนม : วันที่สอง

โพสต์1 ก.ย. 2559 01:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:56 ]
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายสุทธิศักดิ์  พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางรินทิพย์  วารี  นางพัชรินทร์  นวลตา  นางนัยนา  ฉายวงค์ นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์  เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอภิวัฒน์ชัย ละมุญมอญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จัดอบรม สังเกตการณ์ และให้กำลังใจครูผู้สอน นักเรียน ที่ร่วมกิจกรรมค่ายฯ ทั้ง สพป.นครพนม เขต 1  และ สพป.นครพนม เขต 2 ซึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.ภาณุพงษ์  ขันจันทึก อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์เบญจมาภรณ์  น้อยเครือ และอาจารย์อาพร  ตรีสูน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะให้ความรู้และนำครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมค่ายฯให้กับนักเรียนทั้ง สพป.นครพนม เขต 1,2 จึงขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ค่าย LD SMART Camp วันที่สองของการเข้าค่าย


ลิงค์สำหรับการแชร์