LD Smart Camp นครพนม : วันแรก

โพสต์29 ส.ค. 2559 07:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:57 ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมี นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดร.ภูริพล โสดาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการเข้าค่ายของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ NECTEC โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ดร.ภาณุพงษ์  ขันจันทึก อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์  อาจารย์เบญจมาภรณ์  น้อยเครือ และอาจารย์อาพร  ตรีสูน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะให้ความรู้และนำครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมค่าย สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอขอบคุณวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

LD SMART Camp วันแรกของการเข้าค่าย

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง