กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องชาว สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์29 ธ.ค. 2558 22:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:44 ]
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องชาว สพป.นครนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี  ความสมานฉันท์
และความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งนำทีมกิจกรรมสัมพันธ์โดยนางรินทิพย์  วารี  นางนัยนา  ฉายวงค์ นางพัชรินทร์ นวลตา และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม "Happy New Year 2016" ซึ่งจะมีขึ้นในตอนเย็นของวันเดียวกัน  ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคีและสนุกสนานอิ่มเอมใจกันไปถ้วนหน้า

กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง สพป.นพ.1