กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2563 การสอนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach

โพสต์1 ส.ค. 2563 09:41โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 10:44 โดย Junpen Waentuearong ]
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นายนรงค์ เห็นหลอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ปีการศึกษา 2563 การสอนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study & Open Approach ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนโดยคุณครูดวงสุรีย์ มาตรศรี โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) ศูนย์คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาครูสำหรับอาเชียน และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง นางยุพิน ศรีหาวงษ์ และนางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ คณะผู้บริหารในเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม