ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 3

โพสต์20 มิ.ย. 2559 03:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:26 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ครั้งที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์