การจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.ย. 2560 21:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2560 02:09 ]
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิกุล มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานว่า โดยใช้กิจกรรมการเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการโดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติการ และยังเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมที่พัก วิทยากรในกิจกรรมนันทนาการ ในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ พันเอกอภิชาต นานอก รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 210 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าค่ายในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ใน 6 อำเภอ 25 เครือข่าย จำนวนนักเรียน 104 คน อบรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ค่ายอัจฉริยภาพวิทย์/คณิตฯ ป.5-6 ปีการศึกษา 2560

 
Comments