กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 2

โพสต์6 ต.ค. 2561 06:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 06:36 ]
วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 07.30-09.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอำนวยความสะดวก ณ ศูนย์อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในการจัดการแข่งขันกิจกรรมสาระคอมพิวเตอร์ 7 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3 การแข่งขั การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โดยมีคณะกรรมการตัดสิน นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จึงขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์