เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

โพสต์17 ธ.ค. 2561 04:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 09:06 โดย junkaew ]
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม) ซึ่งมีศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์