เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (The Partnership School Project) และนิเทศติดตามการดำเนินงาน

โพสต์26 เม.ย. 2562 06:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 06:10 ]
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (The Partnership School Project) พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (The Partnership School Project) และนิเทศติดตามการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการโครงการจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจ่งโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ลิงค์สำหรับการแชร์