แข่งขันกิจกรรม สาระฯ คอมพิวเตอร์ วันแรก

โพสต์1 ต.ค. 2559 17:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:19 ]
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ได้มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกรวมทั้งแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการแข่งขัน จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โดยคณะกรรมการทุกกิจกรรมที่แข่งขันในวันนี้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม  โดยยึดหลักเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก เพื่อหาทีม/ผู้ที่ชนะเลิศตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ขอขอบคุณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการข่งขันมา ณ โอกาสนี้

แข่งขันคอมพิวเตอร์วันแรก


ลิงค์สำหรับการแชร์