คัดเลือก ร.ร.หน่วยขับเคลื่อน ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2561 09:13 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เครือข่ายละ 1 โรงเรียน จากรายชื่อโรงเรียนที่เสนอรับการคัดเลือก การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เครือข่ายละ 1 โรงเรียน รวม 25 โรงเรียน ส่ง สพฐ. ต่อไป


คัดเลือกโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ลิงค์สำหรับการแชร์