คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ และ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์5 ก.ย. 2562 01:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 07:07 ]
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 และ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

คัดเลือกครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์