คัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

โพสต์25 ก.ค. 2565 06:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2565 06:36 ]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ของผูู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ในประเภทต่าง ๆ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมคัดเลือกรางวัลฯ ดังกล่าว ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ตัดสินผลงาน OBEC AWARDS ปี 2564 : July 25,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์